NYKARLEBY

Barnkören med barn från förskolan till åk 6. Start onsdag 14.9 kl. 15.00 -16.00 i Nykarleby församlingshem. Saft, kex och lek - välkomna!  
Vid frågor, kontakta kantor Magdalena Ringwall.

Ungdomskören / Trinity Choir 
Trinity Choir är församlingens ungdomskör. Vi övar torsdagar 19 - 20.30 och avslutar med saft och gemenskap. Repertoaren rymmer all slags kristen lovsångsmusik, mycket gospel, på både svenska och engelska. Vi gör keikkor på olika kristna samlingar, ungdomssamlingar, gudstjänster och avslutar terminerna med jul- och vårkonsert. Vi justerar repertoaren efter gruppen, inga krav på något musikaliskt kunnande. Att sjunga i kör har visat sig vara väldigt lärorikt och utvecklande, och fram för allt är det väldigt roligt. Alla är välkomna, vid frågor kontakta: David Hellman på 044-0221601.

Nykarleby Kyrkokör övar onsdagar kl.19-21 i församlingshemmet. En kör för vuxna med blandad repertoar (SATB) för hela kyrkoåret. Kaffe och té paus. Välkomna! Start 14.9 kl. 19 i församlingshemmet. Alla sångglada vuxna är välkomna - gamla och nya sångare!


MUNSALA

Munsala Projektkör består för tillfället av 15 aktiva sångare som sjunger av hjärtas lust. Det är en projektinriktad kör som framförallt sjunger vid stora högtider, medverkar i radiogudstjänster samt även besöker ålderdomshemmen i nejden. Körstart onsdag 14.9 kl. 17-19 i Munsala fh.

Vi sjunger lite andra sånger än de traditionella kyrkokörerna - lite mer mångsidigare sånger som t.ex. "Stad i ljus", "Som en bro över mörka vatten" osv.
Körövningarna varierar mellan tisdag, onsdag, torsdag kvällar.
För tillfället sjunger kören som namnet säger just på projektbasis - för mera information kontakta Munsala pastorskansli, tfn 040-8687 041 om Du vill veta mera!

BARNKÖREN CANTARE  är för dig i åk 1 - 6 som gillar musik och att sjunga och tralla! Kom med och sjung svängiga sånger och lär känna nya kompisar! Har du frågor, så kontakta Munsala pastorskansli. Övningar på tisdagar 16-17 i Munsala fh, start 6.9.
 
LOVSÅNGSKVÄLLAR med möjlighet till förbön ordnas i församlingshemmet eller i Hirvlax baptistkyrka varannan söndag kväll. Sommaruppehåll juni-augusti. Se månadskalendern för information eller kontakta ungdomsledare Frank Nylund, tfn 040-8687 057.
 
Konsertlivet i Munsala kyrka är mycket aktivt; Under sommarmånaderna ordnas "Musik i skymningen!" ungefär 5 kvällar varje sommar och besökarantalet är stort. Se veckoprogrammet!

 
JEPPO
 
Jeppo Kyrkokör övar onsdagar kl. 19.00 - 21.00 i församlingshemmet. Start 21.9.
 
Lovsångs- och förbönssamlingar ordnas under perioden september - maj. Se veckoprogrammet!