Inom barn-& familjeverksamheten har vi bla församlingsfaddrar, föräldra-barngrupper, juniorgrupper, söndagsskolor och dagklubbar.

----------------------------------------------------------------------------------------
AKTUELLT för Barn-& Familjeverksamheten:

 

- Sportlovsläger för barn på Pörkenäs 26-27.2: begränsat antal platser


Dagklubbarna, se närmare under rubriker enligt område

Klubb Petrus i Nykarleby och Tornagenterna i Munsala, se närmare info under Juniorgrupper

Barnkören Cantare tisdagar kl 16 - uppehåll

Junior i Jeppo fh tisdagar kl. 17.30

 

Föräldra-barngrupperna, se närmare uppgifter enligt område

Söndagsskolan i Jeppo varje söndag kl 10 i församlingshemmet (utom vid familjegudstjänster).

      

----------------------------------------------------------------------------------------
Församlingsfaddrar & söndagsskolor

Då ett barn döps informerar prästen föräldrarna om församlingens församlings-fadderverksamhet.  Församlingsfaddrarna är frivilliga medarbetare i församlingen som ber för sina fadderbarn. I samband med barnets fyraårs dopdag får barnet Barnens Bibel som gåva av församlingen via församlings-faddern. Församlingsfaddrarna bjuder ibland in familjerna till olika samlingar  t.ex. till Knattegudstjänster.

Inom Nykarleby församling finns ett par söndagsskolor. Dessa är belägna i Jeppo och i Markby.

Mer information om fadderverksamhet- & söndagsskolor hittar ni i vänstermenyn "Barn och familj" under respektive ort.

Dagklubbar...

Verksamheten i dagklubben är ett led i kyrkans dopundervisning. Barnen får ta del av det kristna budskapet genom bibelberättelser, sånger och enkla böner. Vi vill förmedla tryggheten i att få vara med i Guds stora familj. Läs mer HÄR!

Föräldra-barn grupperna...

Till föräldra-barn grupperna kommer mammor, pappor, mor- och farföräldrar eller  andra vuxna i sällskap med småbarn. Vi leker, sjunger och avslutar med en stilla stund. Läs mer i "Föräldra- barngruppsmenyn" till höger för respektive ort.

Juniorgrupper...
(Barn i åldern 7-13 år kan delta i olika juniorgrupper.)
Läs mer i "Juniorgruppsmenyn" till höger för respektive ort.