Av tradition kungör den kristna församlingen vid söndagens gudstjänst att en medlem av församlingen har avlidit. Vanligen sker det söndagen efter begravningen och de anhöriga kan gärna delta i gudstjänsten. Alla som avlidigt under året ihågkoms dessutom vid Allhelgonadagens gudstjänst.