Via Svenska Lutherska evangeliföreningen understöds missionsarbete i Kenya. Våra avtalsmissionärer i Kenya är Mona och Alf Wallin, samt Ingrid Jern.

Läs mera om Slef mission: http://www.slef.fi/mission