Församlingen hjälper i sorgearbetet.

Sorgegrupper ordnas i regel varje termin. Där kan sörjande samtala med andra i motsvarande situation om den nya livssituationen, om saknaden och sorgen och om livet som ligger framför.

Sorgegrupperna brukar komma samman 5-8 gånger och leds av diakonissa eller präst. De anhöriga får information om sorgegrupperna eller kan ta kontakt till församlingens pstorskansli, diakonissa eller präster. Hembesök och samtal kan också ordnas, ta kontakt!