HEM  GRAVGÅRDEN  HITTA HIT!  KALENDERN

 - - -


 

Kyrkan finns på "Steinbacka" och byggdes 1861. Den rymmer knappt 600 personer. Av sevärdheterna i kyrkan kan nämnas den gamla orgeln från slutet av 1600-talet med tre skulpturer. Den   äldsta av de tre är från 1400-talet och föreställer kung David.

Församlingshemmet byggdes 1965 och förstorades 1976. År   1998 moderniserades köket. 2004 renoverades och förstorades   församlingshemmet och då flyttade pastorskansliet från   prästgården in i församlingshemmet.

Begravningsplatsen som finns i kyrkans omedelbara närhet, har förstorats och den nya delen invigdes 1980. Begravningskapellet tillkom 1959.

Pastorskansliet finns alltså numera i församlingshemmet och adressen är: Kyrkvägen 112. Kansliets öppettider är: Onsdag 09:00-12:00. Övriga tider hänvisas till Nykarleby kansli.

Bönehuset som ägs av den lokala avdelningen av Evangelieföreningen finns på "Holmen".

Fr.o.m den 1.1.2014 blev Jeppo åter en kapellförsamling tillhörande Nykarleby församling.

 

FÖRSAMLINGSAKTIVITETER

Gudstjänst firas i kyrkan varje söndag och helgdag. Varannan söndag firas även nattvard.
Måndagar kl 9 Bön o andakt i kyrkan.
Tisdagar kl 19 Bibelstis i församlingshemmet varannan vecka, jämna veckor.

 

BARN & UNGA

Dagklubb för 4-6 åringar hålls tisdagar och torsdagar i församlingshemmet kl. 09:30-12:30.

Föräldra-barngruppen samlas en gång i veckan i församlingshemmet må kl. 10:00-12:00.

Söndagsskola hålls i församlingshemmet sö kl. 10:00 och juniorerna samlas på tisdagskvällarna kl. 17:30-18:45.

Ungdomarna har ett eget utrymme på församlingshemmets vind, Loftet, där de har möjlighet att samlas. 

VUXNA

För de äldre församlingsmedlemmarna finns missionssyföreningsmöten. De hålls i regel på torsdagar. Nattvardsgång i pensionärshemmet hålls en gång i månaden.

MUSIK

Jeppo församling har alltid haft ett rikt musikliv och det har funnits både barn- och ungdomskör. För tillfället är endast kyrkokören aktiv. Kyrkokören övar onsdagar kl. 19:30 i församlingshemmet och nya sångare är hjärtligt välkomna med.

Jeppo församling har under ett antal år stått värd för ett stort missionsläger, "Jeppo-lägret", som drar stora skaror åhörare från när och fjärran. Nuförtiden hålls lägret mera sporadiskt, men alltid i början av augusti.

Du är välkommen att deltaga i församlingsaftnarna och det regelbundet återkommande mötesserierna i församlingshuset och i bönehuset.

Veckoevenemangen annonseras här på hemsidan, Kyrkpressen och i Kotimaa, som sänds till hemmen i Jeppo.

SCOUTGRUPPER

Scoutgrupperna träffas på tisdagar och onsdagar.

KVINNOGRUPP / NAISRYHMÄ

"Face to face" kvinnogrupp träffas en gång per månad på svenska och en gång per månad på finska (Naisryhmä)

KARAGRUPP
Kontakta Munsala pastorskansli för mer information om Karagruppernas samlingar.

 

LIVE STREAMING


Gudstjänsterna från Jeppo kyrka kan man lyssna på direkt över internet. Kontrollera gudstjänsttider i Kyrkpressen och på webbkalendern.

Starta uppspelningen här:


 

Om ovanstående inte fungerar kan du försöka med en alternativ spelare (öppnas i nytt fönster).

Direkt länk: http://85.134.34.93:8000/jeppo.m3u