Hagas prästgård är byggd i en våning och omges av en trädgård. Till gårdsområdet hör en
    före detta drängstuga och en lång, sammanbyggd vagns- och magasinbyggnad som an-
    vändes som lager.

    Prästgårdens huvudbyggnad färdigställdes år 1779. Under slaget vid Oravais år 1808
    fungerade den som Klingsborgs högkvarter. Byggnaden utvidgades år 1878.

    Prästgården fungerar idag som pastorskansli för Munsala kapellförsamling.

    Källa: http://www.kulturmiljo.fi (3.2.2014)

 

(Denna sida är under uppbyggnad!)