Café Droppen
Café Droppen är en ungdomssamling som ordnas på fredagar (vanligtvis) kl 20.00. Vi firar andakt tillsammans, avnjuter någon form av servering och gör något tillsammans.Välkommen med!

Hjälpledarskolning

Hjälpledarskolningen är en naturlig fortsättning på skriftskolan. Den ger färdigheter för olika ledaruppgifter inom församlingens barn- och ungdomsarbete. Hjälpledarskolningen startar på hösten och pågår fram till maj. Lektionerna hålls varannan vecka, två lektioner per gång. Vid avklarad hjälpledarskolning får du ett intyg som motsvarar en studievecka (40 h).

Smågrupper
Vi har såkallde smågrupper för både flickor och pojkar som träffas ca 2 gånger i månaden. Ta gärna kontakt om du vill veta mer om dessa.