HEM  NYKARLEBY  GAMLA GRAVGÅRDEN

 

 

År 1832 togs den nuvarande begravningsplatsen i bruk och invigdes den 21 juli 1833. Den ligger ca 1 km norr om staden. Den tudelades i öst-västlig riktning med en väg, den södra delen för landsorten (ruta 1) och den norra delen för staden (ruta 2 & 3). Efter ca 50 år, i början av 1880-talet, förstorades gravgården norrut och tudelades även den men nu med stadens del mot söder så att den blev en fortsättning på den
gamla stadsdelen (ruta 4 & 5). Den norra delen blev landsortens begravningsplats (ruta 6,7 & 8).

År 1924 utvidgades begravningsplatsen på nytt i nordlig riktning.