Nätet

Nätet är församlingens ställe för ungdomar i Munsala, nämligen Prästgården mitt i byn.

Varje fredagskväll har vi ungdomssamling på Nätet mellan kl. 19.00-23.00. Nätet är till för alla ungdomar från 7-an och uppåt. Vi har olika program varje gång (t.ex. filmkväll, pizzakväll, spelkväll, etc.) där vi umgås och lär känna varandra och Gud bättre. Sist på kvällen har vi en stilla andakt, med härlig lovsång och bön.

”Jesus svarade: ‘Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta … Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort.” Joh. 6:35, 37

Hjälpledarskolning 2017-2018

Hjälpledarskolning ordnas t.ex. i Munsala prästgård för ungdomar i 9an och uppåt. Hjälpledarskolningen är gemensam för Munsala och Jeppo ungdomar. Samarbete med Nykarleby i form av gemensamma lektioner, ingår. Kontakta ungdomsledarna för mera info.