Missionskretsarna samlas under vinterhalvåret i församlingshem, bönehus och hem. Vi håller andakt, läser brev från olika missionärer, samtalar och har kanske sticksömmen med.

Nykarleby församlingshem: Kenya missionen varje måndag kl 18, med en inbjuden gäst.

 

PROGRAM VÅRTERMINEN 2018

 

Januari

 15

 Terminsinledning. Kristian Nyman 

 

 22

 Sångafton, Göran Stenlund och    
 Gerbykvartetten

 

 29

 Missionsafton, Henrik Östman

Februari

   5

 Missionsafton, Trygve Smedman, SLEF  
 Nykarleby årsmöte

 

 12

 Missionsafton, Bengt Strengell

 

 19

 Missionsafton, Brita Jern

 

 26

 Missionsafton. André Djupsjöbacka.

 Mars

   5

 Missionsafton. Charles Isaksson.

 

 12

 Missionsafton. David Forsblom.

 

 19

 Missionsafton. Tua och Torsten Sandell.

 

 26

 Passionsandakt i kyrkan. 

 April

   2

 Påskfest kl 14, Marcus Jakobsson, Mats Edman och Luthersalens musikgrupp.

 

   9

 Missionsafton, Eva och Ove Gädda.

 

 16

 Missionsafton, Timo Saitajoki.

 

 23

 Missionsafton. Gustav Åbonde.

 

 30

 Valborgsmässosamling i Söderby kl 19. André Djupsjöbacka och Jouni Sinisalo. Avfärd från Nykarleby förs.hem kl. 18.

 Maj

   7

 Terminsavslutning. Åke Lillas.

VÄLKOMMEN MED!

 

Nykarleby församlingshem: Missionssyförening / FMS Mission varannan tisdag kl 13 (ojämna veckor). Ledare är Gun-Lis Smeds.

Socklot bönehus: Missionskrets varannan måndag kl 13. Ledare är Gun-Lis Smeds. 

Forsby missionskrets samlas varannan vecka i Forsby byagård eller i ett hem. Se annonsering. Ledare är Ann-Christine Löv.

Markby missionskrets samlas 1-2 gånger per termin i olika hem. Program, se annonsering.

Jeppo: Missionssymöten varje torsdag i bönehuset kl. 13:00. Ledare: Astrid Åbacka. 

Pensala: Missionscafé i bönehuset ca 1 g/mån med inbjuden gäst. Ledare: Kent Nygård (SLEF:s avdelningsordförande).

Munsala: Missionssymöte i prästgården varannan vecka (ojämna veckor). Ledare: Elin Nylund / Monica Borgmästars. Start 24.1.