(Artikeln är under uppbyggnad.)

 

Ansvarsgruppen för missionen i Munsala:

Jarl Roos, ordförande
Helena Näs
Gun-Lis Stoor
Helena Janfelt
Kaplan Ulf Sundstén