(Artikeln är under uppbyggnad.)

 

Ansvarsgrupp för missionen i Jeppo:

Runa Fors
Ingeborg Forss
Lisen Hongisto
Anneli Laxén