Minnesstund kan hållas efter jordfästningen t.ex. i församlingshemmet. Till minnesstunden kan höra servering och en programdel med sånger och eventuella minnestal. Om minnesstund hålls i församlingshemmet uppbärs avgift för duktvätt och timersättning för personal debiteras enligt fastställd taxa. På timlönerna debiteras också mervärdesskatt. Om den avlidne inte är medlem i kyrkan debiteras en hyra för minnesstund i församlingens utrymmen samt användning av kapell eller kyrka.

 

Minnesstund

Hyra (ingår moms 24%)    Belopp Fakturering momsfritt pris €   
    Församlingsmedlem ingen hyra   --,--
    Medlem i annan luthersk församling  80,00 € 64,52
    Ej medlem i luthersk församling 200,00 €  
     
Servering på minnesstund (ingår moms 14%)     
    Under 30 personer 60,00 € 52,63
    30-100 personer 100,00 € 87,72
    Över 100 personer 140,00 € 122,81
    Om mat kokas av församlingsvärdinna tillkommer    60,00 € 52,63