Nykarleby kyrka

  Historien om St. Birgittas kyrka i centrum

  Den gamla kyrkan revs och år 1708 byggdes en ny 
  kyrka. 1709 byggdes kyrktornet och kyrktuppen
  beställdes från Stockholm. Sedan blev det krig och
  Stora Ofreden bröt ut. Kyrkans klockor togs ner och
  sänktes vid Klockholmen i Socklot för att inte bli
  bortrövade. På 1750-talet byggdes altaruppsättningen
  och predikstolen och kyrkan fick sina takmålningar.

Konstnären hette Daniel Hjulström, som också målade altartavlan. Målningarna på predikstolen utfördes av   Johan Alm. Så stod kyrkan till 1880-talet. Nu hade en   ny tid med nya attityder kommit. De gamla   änglafigurerna ansågs för barnsliga och hela kyrkan alltför mörk. En ny altartavla beställdes av den kvinnliga konstnären Alexandra Såltin, som målade Kristi Förklaring. Väggarna målades vita, varvid en del målningar blev övermålade. Takmålningarna räddades. 1927 blev kyrkan igen renoverad och nu ville man återställa den i sitt ursprungliga skick. Såltins tavla flyttades till sin nuvarande plats vid södra korsarmen och den gamla altartavlan togs åter till heders. Bilder av nyare datum är glasmålningarna i koret, utförda av konstnären, professor Lennart Segerstråle år 1940.

 Jeppo kyrka

  Historien om Jeppo kyrka

  Kyrkan byggdes av byborna själva 1860-61. Till att
  börja med hade kyrkan ett torn mitt på kyrkan. Efter
  några år märktes att väggarna inte orkade hålla upp
  tornet utan började bågna. Tornet måste rivas och
  1878 blev det nuvarande kyrktornet färdigt som
  samtidigt är klockstapel. 1907 fick kyrkan sin vackra
  altartavla som är målad av den kvinnliga konstnären

Alexandra Såltin. Den föreställer Maria Magdalena vid   graven.

 

Munsala kyrka

  Historien om Munsala kyrka

  Arbetet påbörjades 1777. Byggmästare för arbetet
  var David Olander från Vasa. För träarbetet svarade
  Thomas Rijf från Socklot. Församlingsborna svarade
  själva för det tunga arbetet. Väggarna murades 1,5-2
  meter tjocka. Efter tio års arbete kunde man ha den
  första gudstjänsten. Efter ytterligare fem år var
  kyrkan färdig för invigning 1792. Predikstolen
  skulpterades i Rijfs snickarverkstad. Altartavlan är
  målad av J.E. Lindh från Sverige. Kyrkans prydnader,
ljuskronorna och lampetterna skänktes av enskilda  församlingsmedlemmar och av olika byalag.

 

 

Källa: nykarleby.fi 2.10.2013