Hembesök och enskilda samtal är en del av församlingens verksamhet. Församlingens präster och diakonarbetare finns till för det här ändamålet. Ifall du önskar besök av någon präst eller diakoniarbetare kan du kontakta personen direkt.

Församlingens präster ställer även upp för samtal där tystnadsplikten är självklar. Det finns
möjlighet till bikt och till enskild nattvardsgång vid sjukbesök.


Någon av prästerna är alltid i tjänst, tveka inte med att ta kontakt!