Kyrkliga förättningar

Kollektändamål

KOLLEKTERNA ÅR 2016 Sankta Birgitta kyrka Nykarleby

Fet stil = faställd kollekt & dag    
VERSALER = FASTSTÄLLD KOLLEKT, FRI DAG   
små bokstäver, kursiv stil = fri kollekt, fri dag

 

29.5   Andra sönd. efter pingst - Kyrkans Utlandshjälp
5.6     Tredje sönd. efter pingst - SLEF i Nykarleby
12.6   Fjärde sönd. efter pingst - Kyrkans ungdom i Nykarleby
19.6   Femte sönd. efter pingst - Domkapitlet i Borgå stift
25.6   Midsommardagen, Johannes döp. dag - FMS, TEOLOGIUTBILDNING PÅ FÄLTET
26.6   Apostladagen - Kyrkans diakonifond
3.7      Sjunde sönd. efter pingst - Lägergården Klippan, SLEF
10.7    Kristi förklarings dag - Pörkenäs lägergård
17.7    Nionde sönd. efter pingst - KCSA, FÖR SOCIALA MEDIER
24.7   Tionde sönd. efter pingst - Förb. Kyrkans Ungdom, Pieksämäki-lägret
31.7   Elfte sönd. efter pingst - Församlingsförbundet
7.8     Tolfte sönd. efter pingst - Gideoniterna i Finland
14.8   Trettonde sönd. efter pingst - Församlingens ungdomsarbete
21.8   Fjortonde sönd. efter pingst - Ev.-luth. kyrkan i Malawi. Domkapitlet
28.8   Femtonde sönd. efter pingst - Lärkkulla
4.9     Sextonde sönd. efter pingst - Student- och Skolungdomsmissionen
11.9    Sjuttonde sönd. efter pingst - Församlingens scoutarbete
18.9   Adertonde sönd. efter pingst - Finlands Sjömanskyrka r.f.
25.9   Nittonde sönd. efter pingst - FINSKA BIBELSÄLLSKAPET
2.10   Mikaelidagen - Församlingsförbundet r.f.
9.10   Tjugoförsta sönd. efter pingst - STIFTGÅRDEN LÄRKKULLA
16.10 Reformationsdagen - SLEF:s missionsarbete
23.10 Tjugotredje sönd. efter pingst - Kyrkans Utlnadshjälp
30.10 Tjugofjärde sönd. efter pingst - Ansvarsveckan, Ekum. rådet i Finland
5.11    Alla helgons dag - Förbundet Kristen Skolungdom r.f.
6.11    Tjugofemte sönd. efter pingst - Ingen gudstjänst
13.11  Uppbrottets söndag - Finska Missoinssällskapet r.f.
20.11  Domsöndagen - Domsöndagsserien
27.11  Första sönd. i advent - Finska missionssällskapet r.f.
4.12    Andra sönd. i advent - FINLANDS SJÖMANSKYRKA
6.12    Självstämdighetsdagen - Andliga arb. bland veteraner, Kyrkostyrelsen
11.12   Tredje sönd. i advent - KRAN
18.12  Fjärde sönd. i advent - LUTHERSK INREMISSION
24.12  Julafton - Församlingens diakoni
25.12  Julmorgonen - Församlingens dagklubbar
26.12  Stefanidagen - Ingen gudstjänst