Kyrkliga förättningar

Kollektändamål

KOLLEKTERNA ÅR 2016  Munsala kapellförsamling

Fet stil = fastställd kollekt & dag    
VERSALER = FASTSTÄLLD KOLLEKT, FRI DAG   
små bokstäver, kursiv stil = fri kollekt, fri dag

29.5   Andra sönd. efter pingst - Kyrkans Utlandshjälp
5.6     Tredje sönd. efter pingst - KCSA
12.6   Fjärde sönd. efter pingst - LÄRKKULLA
19.6   Femte sönd. efter pingst - Domkapitlet i Borgå stift
25.6   Midsommardagen, Johannes döp. dag - Munsala kyrkas förskönande
26.6   Apostladagen - Munsala kapellförsamling; ny verksamhet
3.7     Sjunde sönd. efter pingst - Kyrkans diakonifond
10.7   Kristi förklaringsdag - FMS; TEOLOGIUTBILDN. PÅ MISS.-FÄLTET
17.7    Nionde sönd. efter pingst - KU:S SOMMARLÄGER I PIEKSÄMÄKI
24.7   Tionde sönd. efter pingst - FINLANDS SJÖMANSKYRKA; U:BORG + ÅBO
31.7    Elfte sönd. efter pingst - Församlingsförbundet
7.8      Tolfte sönd. efter pingst - Gideoniterna i Finland
14.8    Trettonde sönd. efter pingst - FINSKA BIBELSÄLLSKAPET; KINA
21.8    Fjortonde sönd. efter pingst - Ev.-Luth. kyrkan i Malawi. domkapitlet
28.8   Femtonde sönd. efter pingst - Lärkkulla
4.9     Sextonde sönd. efter pingst - Student- och Ungdomsmissionen
11.9    Sjuttonde sönd. efter pingst - FINLANDS KRISTNA STUDENTFÖRBUND
18.9   Adertonde sönd. efter pingst - Finlands Sjömanskyrka r.f.
25.9   Nittonde sönd. efter pingst - KYRKANS UTLNADSHJÄLP; UTKOMSTKAMP.
2.10    Mikaelidagen - Församlingsförbundet r.f.
9.10    Tjugoförsta sönd. efter pingst - STIFTSGÅRDEN LÄRKKULLA
16.10  Reformationsdagen - SLEF:s missionsarbete
23.10  Tjugotredje sönd. efter pingst - Kyrkans Utlandshjälp
30.10  Tjugofjärde sönd. efter pingst - Ansvarsveckan, Ekum. rådet i Finland
5.11      Alla helgons dag - Förbundet Kristen Skolungdom r.f.
6.11     Tjugofemte sönd. efter pingst - RETREATGÅRDEN SNOAN
13.11    Uppbrottets söndag - Finska Missionssällskapet r.f.
20.11   Domsöndagen - SLEF / Kenyamissionen
27.11   Första sönd. i advent - Finska Missionssällskapet r.f.
4.12    Andra sönd. i advent - LFF; INGERMANLAND
6.12    Självständighetsdagen - Andliga arb. bland veteraner, Kyrkostyrelsen
11.12   Tredje sönd. i advent - KRAN
18.12   Fjärde sönd. i advent - KCSA
24.12   Julafton - Diakonin i Munsala kapellförsamling
25.12   Julmorgonen/Juldagen - Kyrkans Utlandshjälp; Katastroffonden
26.12   Stefanidagen - Diakonin i Munsala kapellförsamling
31.12   Nyårsafton - Diakonin i Munsala kapellförsamling