Kyrkliga förättningar

Kollektändamål

FASTSTÄLLD KOLLEKT OCH DAG = VERSALER
Fastställd kollet, fri dag = fet stil
Fri kollekt, fri dag = kursiv stil


29.5     Andra sönd. efter pingst - Kyrkans Utlandshjälp, utbildning
5.6       Tredje sönd. efter pingst - KCSA, ANDAKTSPROGRAM RADIO OCH TV
12.6     Fjärde sönd. efter pingst - Bönehuset i Jeppo
19.6     Femte sönd. efter pingst (konfirmation) - Domkapitlet i Borgå stift, konf.assistenter
25.6     Midsommardagen, Johannes döp. dag - RETREATGÅRDEN SNOAN
26.6     Apostladagen (finsk gudstjänst) - Kyrkans diakonifond
3.7       Sjunde sönd. efter pingst - KCSA, OMSORGSARBETET
10.7     Kristi förklarings dag - Församlingens barnverksamhet
17.7      Nionde sönd. efter pingst - LAEST. FRIDSFÖRENINGARNAS FÖRBUND R.F.
24.7     Tionde sönd. efter pingst - STIFTSGÅRDEN LÄRKKULLA
31.7     Elfte sönd. efter pingst - Församlingsförbundet
7.8       Tolfte sönd. efter pingst (SLEF:s missionsfest) - SLEF:s missionsarbete
14.8     Trettonde sönd. efter pingst - Gideoniterna i Finland
21.8     Fjortonde sönd. efter pingst - Ev.-luth. kyrkan i Malawi. Domkapitlet
28.8    Femtonde sönd. efter pingst - Stiftsgården Lärkkulla
4.9       Sextonde sönd. efter pingst - Student- och Skolungdomsmissonen
11.9      Sjuttonde sönd. efter pingst - KCSA, SOCIALA MEDIER
18.9     Adertonde sönd. efter pingst - Finlands Sjömanskyrka r.f.
25.9     Nittonde sönd. efter pingst - Luthersk inremission r.f.
2.10     Mikaelidagen - Församlingsförbundet r.f.
9.10     Tjugoförsta sönd. efter pingst - Vänförsamlingen i Käru
16.10   Reformationsdagen - SLEF:s missionsarbete
23.10  Tjugotredje sönd. efter pingst - Kyrkans Utlandshjälp, fred o. rättigheter
30.10  Tjugofjärde sönd. efter pingst - Ansvarsveckan, Ekum. rådet i Finland
5.11      Alla helgons dag - Förbundet Kristen Skolungdom r.f.
6.11      Tjugofemte sönd. efter pingst - STIFTSGÅRDEN LÄRKKULLA
13.11    Uppbrottets söndag - Finska Missionssällskapet, familjearbete
20.11   Domsöndagen - De utvecklingsstördas väl r.f.
27.11   Första sönd. i advent - Finska Missionssällskapet, barns ställning
4.12     Andra sönd. i advent - För behov som uppstår under året
6.12     Självständighetsdagen - Andliga arb. bland veteraner, Kyrkostyrelsen
11.12    Tredje sönd. i advent - KRAN
18.12  Fjärde sönd. i advent - Finska missionsällskapet
24.12  Julafton - Församlilngens diakoni
25.12  Julmorgonen - FINSKA BIBELSÄLLSKAPET, KINA
25.12  Juldagen - Seurakunnan diakonia
26.12  Stefanidagen - Bönehuset i Jeppo
31.12  Nyårsaftonen - (inget ändamål noterat per den 31.5.16)