Barn i åldern 7-13 år kan delta i olika juniorgrupper.

Tornagenter förskolan – åk 2:
Uppdrag, pyssel, lek och skattjakt.
> Tornagenter (förskolan, åk 1-2), torsdagar kl. 12.15 - 13.15 i Hirvlax skola, start 18.1
> Tornagenterna (förskolan-åk 2): Tornagenterna samlas onsdagar
    kl. 12.30-13.30 i Munsala församlingshem, start 17.1

Scoutgrupp i Munsala:
> Mera info kommer

Barnkören Cantare: tisdagar kl. 16-17 i fh - uppehåll
Du som går i åk 1 - 6 och gillar musik och att sjunga svängiga sånger - ta med en kompis och kom med! Alla som älskar att sjunga är varmt välkomna!

Vi sjunger för att det är kul med de röster Gud har gett oss, och lär samtidigt känna nya vänner! Vi övar  i Munsala församlingshem - Kom med också Du!
Om du vill veta mera om Cantare, kontakta pastorskansliet i Munsala, tfn 040-8687 041.