Föräldra- barngrupper

 

Till föräldra-barn grupperna kommer mammor, pappor,
mor- och farföräldrar eller andra vuxna i sällskap med småbarn.
Vi leker, sjunger och avslutar med en stilla stund. Det serveras kaffe, saft
och tilltugg. Till föräldra-barn gruppen behövs ingen förhandsanmälan.

JEPPO

Föräldra-barngruppen i Jeppo församlingshem samlas på måndagar kl. 10-13. Kontaktperson Astrid Åbacka 040-8687 054.