Gudstjänstliv

MånadskalenderKyrkliga förättningar

Kollektändamål

 

Vi firar gudstjänst varje söndag i församlingens tre kyrkor, Sankta Birgitta kyrka i centrum, Munsala kyrka och Jeppo kyrka. Gudstjänsttiden är normalt kl. 10, men den kan också vara kl.12 eller kl. 18 eller 19.
I Munsala kyrka är numera kl. 12 den regelbundna gudstjänsttiden.
Se månadskalendern för aktuella tider. 


Vi strävar efter att fira kvällsgudstjänst en gång per månad antingen i kyrkan eller i församlingshemmet. I gudstjänsten möts vi som människor inför Gud med de gåvor och brister vi har.


VÄLKOMMEN!