HEM  NYKARLEBY  GRAVGÅRDEN

- - -

Gravskötsel
De anhöriga ansvarar för gravens skötsel. Församlingen kan också stå till tjänst med gravskötselavtal som uppgörs på 1, 5 och 10 år. För prisuppgifter och uppgörande av avtal kontakta församlingsmästaren.

Avgifter

Gravplats (Kistgrav 1 st.)
160,00 €
Gravplats (Kistgrav 2 st.) 320,00 €
Andel i balk (nya området) 200,00 €
Gravplats (ej bosatt i Nykarleby) 200,00 €
Gravplats,urna 50,00 €
Gravplats, urna (ej bosatt i Nykarleby) 75,00 €
Grävning av urnegrav 40,00 €
Urna i gammal kistgrav efter avtalstidens utgång (25 år) 50,00 €
Gravplats, frontman + make/maka 0,00 €
Återanvändning av grav efter avtalstidens utgång (25 år) 75,00 €
Gravens iståndsättning efter begravningen 42,00 €
Hyra kapell eller kyrka (ej medlem i evl.luth.kyrkan)              

50,00 € kapell
100,00 € kyrka

Hyra, församlingshem (ej medlem evl.luth.kyrkan) 60,00 € minnesstund
Duktvätt ca 20-40 €
Timlön (husmor), moms ingår 14,00 €/timme

 

Gravskötselavgifter:

Bevattning av grav 40,00 €
Ljung till vintern 1 st. 10,00 €
Ljung till vintern 2 st. 17,00 €

 

Gravskötselavgifter för intill varandra liggande gravar:

Antal år 1 x 2 m 2 x 2 m 3 x 2 m 4 x 2 m 5 x 2 m 6 x 2 m
1 50 76 101 126 151 177
5 261 391 521 652 782 912
10 538 807 1076 1346 1615 1884