De anhöriga ansvarar för gravens skötsel. Församlingen kan också stå till tjänst med gravskötselavtal som uppgörs på 1, 5 och 10 år. För prisuppgifter och uppgörande av avtal kontakta församlingsmästaren.

 

Avgifter

Gravplats 150,00 €
Andel i balk (nya området) 200,00 €
Gravplats (ej bosatt i Nykarleby) 200,00 €
Gravplats,urna 50,00 €
Gravplats, urna (ej bosatt i Nykarleby) 75,00 €
Gravplats, frontman + make/maka 0,00 €
Gravöppning/fyllning, urna 34,00 €
Gravens iståndsättning efter begravningen 42,00 €
Hyra kapell eller kyrka (ej medlem i evl.luth.kyrkan)              

50,00 € kapell
100,00 € kyrka