Besittningsrätten till en gravplats kan inlösas för 25 år. Anhöriga kan återinlösa rätten till graven, när besittningstiden håller på att gå ut.

Uppgifter om lediga gravar fås av respektive församlingsmästare. Nykarleby: Roy Björkman, tel: 040-8687 058; Munsala: Camilla Levlin, tel: 040-8687 059; Jeppo: Siv Westin, tel: 040-8687 060.

En frontmans gravplats är avgiftsfri.

När gravplatsen är vald informerar församlingsmästaren gravgrävaren. Efter gravsättningen sköter församlingsmästaren om att graven täcks. För grävning och fyllning fakturerar entreprenören.

Anhöriga tar själva bort blommorna och sorterar avfallet i gravgårdens avfallskärl. Församlingen sköter om att jordkullen som uppstått på gravplatsen jämnas och besås med nytt gräs. För kostnaderna faktureras en avgift som församlingsrådet fastställer.

Om sättningar på gravplatsen uppstår och stenen  börgar luta ansvarar de anhöriga för att rätta till detta. Denna tjänst kan mot timdebitering köpas av församlingen, kontakta i så fall församlingsmästaren.

Prislista finns under "Gravskötsel" i menyn till höger.