Nykarleby församling understöder via Finska Missionssällskapet missionsarbete på Ryssland, Nepal och Pakistan. Våra avtalsmissionärer i Ryssland är Christina och Andrej Heikkilä med barnen Timoteus, Anastasia och Evelina. I Pakistan understöder församlingen bibelkorrespondeskurser och i Nepal ett byutvecklingsprojekt bland daliter, d.v.s. kastlösa.

Läs mera om FMS: http://www.finskamissionssallskapet.fi