Ekonomisektionen är en del av kyrkorådet. Sektionen har som uppdrag att bereda frågor om ekonomi, fastigheter, tomter och annat praktiskt. Ekonomisektionen samlas ganska ofta och fattar beslut i löpande ärenden.

 

Medlemmar 2015:

Ordinarie                                    Supleanter:
Lars Solvin, ordf.                      Malin Wiklund
Malin Finskas                            Marlen Lindgren
Sol-Britt Häggblom                  Yvonne Emet
Tommy Krokvik                        Maria Holmgård
Peter Portin                               Tony Forsbacka