Gudstjänstliv

Månadskalender 

  Hos oss döps i regel barnen när de är en
  till två månader gamla. Kontakta kansliet
  och
kom överens om var dopet sker.
  Samtidigt bokar man också präst, som
  kommer på
dopsamtal för att gå igenom
  det som behövs. I dopet blir man ett Guds
  barn och medlem i församlingen.

  Om dopet 

Lutherska kyrkan har barndop, precis som andra stora kyrkosamfund i världen. Om någon inte är döpt som barn och vill bli döpt senare i livet är det naturligtvis också möjligt.

Dopet är en glädjens fest, där vi tackar Gud som gett oss livet. Då ett litet barn blir döpt gläds vi tillsammans över en nyt människa som vi får lära känna. Dopet är också utgångspunkten för tron och grunden för de andra kyrkliga förrättningarna. Det är ett evigt förbund mellan Gud och människan.

I den lutherska kyrkan är dopet ett sakrament - en helig handling. Det betyder att Jesus själva har sagt att vi ska låta döpa oss. Du kan läsa om Jesu dopbefallning i Bibeln. (Matt. 28:18–20)

I dopet blir man medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan.

Ni kan läsa mera om dopet HÄR.