Ansvarsgruppen för Diakonin

Den nuvarande ansvarsgruppen för diakonin i Munsala ser för närvarande ut så här.
 
Ordinarie: 

Susanne Björkman

Linda-Maj Caldén     
 
Suppleanter:

Inge-Gerd Nylund
Susanne Julin