Ansvarsgruppen för Diakonin

Den nuvarande ansvarsgruppen för diakonin i Jeppo ser för närvarande ut så här.


Ordinarie:
Siv Westin
Runa Fors
Ingeborg Forss
Lisen Hongisto

Suppleanter:
(inga suppleanter)