Gudstjänstliv

Månadskalender 

 En anhörigs död är unik händelse som för ett tag verkar
 stanna tiden. Det kan vara traumatiskt genom olycks-
 
händelser, svåra sjukdomar och plötslig död. Döden kan
 
också vara mild och skonsam som en varm och vacker
 
höstdag.
 
 Församlingen hjälper både med samtal i sorgen och med 
praktiska uppgifter inför jordfästningen. Ta kontakt med  oss så hjälper vi med frågor om jordfästning, musik, grav, minnesstund och annat som skall ordnas.

Ring något av kanslierna eller ring direkt till en av prästerna. HÄR hittar du telefonnummer och tider till kanslierna och i menyn till höger finns kontaktuppgifter direkt till präster, kantorer och församlingsmästare.