AKTUELLT - resa till FMS-missionsfältet i Ryssland 19-22.4.2018. Mera info hittas HÄR! 

 

Christina och Andrey Heikkilä i Ryssland

Missionärsfamiljen Heikkilä 

Christina är koordinator för Finska Missionssällskapets kyrkliga arbete i Ryssland. Till den Ingermanländska Lutherska Kyrkan i Ryssland hör 85 församlingar spridda över hela Ryssland. I Ryssland  stöder Finska Missionssällskapet  evangeliets spridning  bl.a i Ural prosteri. Att stärka kyrkans självförvaltning och ekonomi och stöda kyrkans utbildning är  också en del av det arbete FMS gör tillsammans med kyrkan i Ryssland.

Andrey arbetar som administrativ direktör vid Teologiska Institutet, Ingermanlands lutherska kyrkas utbildningscenter som finns i Keltto strax utanför Sankt  Petersburg. Här utbildas präster  och utbildningsprogrammen är teologiekandidat och  teologiemagister. Teologiska Institutet ger även  utbildning på alla områden inom församlingsarbete samt ordnar kortkurser och seminarier  för kyrkans behov.  Årligen  deltar  ca. 200 studeranden i utbildningar och kurser vid utbildningscentret.

 "Vi tackar Gud för att vi får vara Hans redskap med att sprida evangeliet i Ryssland. Be gärna för arbetet!